Datový tok

Náš katalog je k dispozici ke stažení manuálně (statický tok: CSV, XML, JSON export včertně odkazů na obrázky produktů) nebo automaticky (živý přenos: API integrace, aktualizován v reálném čase)

Každá položka obsahuje následující informace:
- Značka
- SKU/ID produktu
- Skladová zásoba
- SRP (Suggested Retail Price - Doporučená maloobchodní cena)
- Sleva
- Dodací doba
- Přibližná váha
- Odkaz na obrázky: thumbnail 120x120px a obrázek ve vysokém rozlišení (min. 200x300px, max. 500x700px)
- EAN (European Article Number) kód, pokud je dostupný

Níže jsou popsané jednotlivé rozdíly mezi manuálním a automatickém stahováním dat:


API INTEGRACE

Jedná se o obousměrný tok dat, který umožňuje:
- Číst všechny položky/produkty a denně aktualizovat
- Automaticky vkládat nové položky do vašeho nákupního košíku a následně je potvrzovat s unikátní velkoobchodní objednávkou Dodavatele

Tento integrační systém byl vytvořen jako služba, která může být implementována s jakýkoliv softwarem v JSON formátu, bez ohledu na lokalizaci systému.Kompletní průvodce pro plnou integraci je k dispozici na následujícím odkazu: http://dev.dropshippingb2b.com/api/guide/en/CSV EXPORT

Kromě automatického API systému, máme k dispozici i CSV export (hodnoty oddělené středníkem), který vám umožní stáhnout katalog ručně.

Export je aktualizován každé 2 hodiny:Export Structure csv

Po registraci předplatného získáte od nás Uživatelské jméno a Heslo pro přístup ke katalogu.

Jsou 2 možnosti stažení souboru:

  1. Manuálně přes odkaz  https://dropshippingb2b.com/export
  2. Automaticky prostřednictví CURL příkazu (pro vývojáře).


Příklad CURL příkazu

Command Shell Example:

curl -k --data "data=username%3DUSERNAME%26password%3DPASSWORD%26pid%3Dpid" https://dropshippingb2b.com/export/csv.php


php Example: 

<?php

$params = array("username" => "YOUR USERNAME",
                "password" => "YOUR PASSWORD",
                "pid"      => "YOUR PORTAL ID NUMBER");
   
/*  PORTAL ID
1    wwt.it
2    b2buhren.de
4    marcaspararevenda.com
6    marcasalmayor.es
7    b2bwatches.co.uk
8    b2bhodinky.cz
9    b2bmontres.fr
10   b2bhorloges.nl
11   emporiorologion.gr
13   atacadodemarcas.com.br
14   b2bsk.sk
15   klockorb2b.se
16   markihurt.pl
*/   
   
$params = http_build_query($params);
$data = array('data' => $params);
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://dropshippingb2b.com/export/csv.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION , CURL_SSLVERSION_TLSv1_2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

$ce = curl_exec($ch); // $ce contain call response
curl_close($ch);   
echo $ce; 
?> 

VB .NET Example

Imports System
Imports System.Net
Imports System.Web


Public Module Module1
    Public Sub Main()
         Using client As New WebClient
            Dim result As String
            client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8
            client.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
            result = client.UploadString("https://dropshippingb2b.com/export/csv.php", "data="
 + HttpUtility.UrlEncode("username=USERNAME&password=PASSWORD&pid=PORTAL ID"))
            Console.WriteLine(result)
        End Using
    End Sub
End Module