Przepływ danych

Nasz katalog może zostać pobrany manualnie (dane statyczne: eksport pliku CSV, XML, JSON zawierającego linki do zdjęć) lub automatycznie (live stream: integracja przez API, dane aktualizowane w czasie rzeczywistym).

Każdy produkt zawiera następujące informacje:
- Markę (Brand)
- Kod produktu (SKU/ID product)
- Dostępną ilość (Quantity available)
- Sugerowaną cenę detaliczną SCD (SRP)
- Rabat (Discount)
- Czas przesyłki (Shipping timing)
- Szacowaną wagę (Approximate weight)
- Linki do dwóch zdjęć: ikony o rozmiarze 120x120px oraz zdjęcia o większej rozdzielczości (min. 200x300px, max. 500x700px)
- Kod EAN (European Article Number) jeśli jest dostępny dla danego produktu

Poniżej przedstawiamy główne różnice pomiędzy naszymi systemami integracji:INTEGRACJA PRZEZ API

Oznacza dwukierunkowy przepływ danych pozwalający na:
- odczyt bazy danych wszystkich produktów aktualizowanej w czasie rzeczywistym
- automatyczne dodawanie pojedynczych przedmiotów do koszyka a następnie potwierdzanie wszystkich zamówień w jednym zamówieniu dla dostawcy. Ten system integracji przepływu danych został zaprojektowany jako web serwis i współgra z każdym oprogramowaniem zdolnym do przetwarzania danych formatu Json, niezależnie od języka i systemu operacyjnego.Kompletny przewodnik pełnej integracji (API GUIDE) jest dostępny pod następującym linkiem: http://dev.dropshippingb2b.com/api/guide/en/EKSPORT CSV 

Wraz z automatycznym systemem integracji przez API (serwer web) dostępny jest eksport pliku CSV (Comma Separated Values), który pozwala na pobranie całego katalogu manualnie.

System aktualizuje katalog co każde dwie godziny i posiada strukturę:Export Structure csv
Po podpisaniu wybranej opcji abonamentowej dostarczymy Tobie nazwę użytkownika oraz hasło umożliwiające dostęp do naszego katalogu produktów.

Od teraz będziesz mógł pobrać plik na dwa sposoby:

  1. Manualnie z adresu  https://dropshippingb2b.com/export
  2. Automatycznie poprzez proste żądanie CURL.


Przykład żądania CURL

Command Shell Example:

curl -k --data "data=username%3DUSERNAME%26password%3DPASSWORD%26pid%3Dpid" https://dropshippingb2b.com/export/csv.php


php Example: 

<?php

$params = array("username" => "YOUR USERNAME",
                "password" => "YOUR PASSWORD",
                "pid"      => "YOUR PORTAL ID NUMBER");
   
/*  PORTAL ID
1    wwt.it
2    b2buhren.de
4    marcaspararevenda.com
6    marcasalmayor.es
7    b2bwatches.co.uk
8    b2bhodinky.cz
9    b2bmontres.fr
10   b2bhorloges.nl
11   emporiorologion.gr
13   atacadodemarcas.com.br
14   b2bsk.sk
15   klockorb2b.se
16   markihurt.pl
*/   
   
$params = http_build_query($params);
$data = array('data' => $params);
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://dropshippingb2b.com/export/csv.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION , CURL_SSLVERSION_TLSv1_2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

$ce = curl_exec($ch); // $ce contain call response
curl_close($ch);   
echo $ce; 
?> 

VB .NET Example

Imports System
Imports System.Net
Imports System.Web


Public Module Module1
    Public Sub Main()
         Using client As New WebClient
            Dim result As String
            client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8
            client.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
            result = client.UploadString("https://dropshippingb2b.com/export/csv.php", "data="
 + HttpUtility.UrlEncode("username=USERNAME&password=PASSWORD&pid=PORTAL ID"))
            Console.WriteLine(result)
        End Using
    End Sub
End Module